Välkommen till KemDok.se!
Medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ.

Översättning av kemikaliedokument
Från engelska till svenska. 

Spara tid och pengar
Du slipper lägga ner tid och pengar på dyra program när du anlitar mig. Översättningarna blir dessutom skräddarsydda för varje produkt i stället för schablonlösningar. 

Aktuella säkerhetsdatablad
Vid översättning ser jag till att säkerhetsdatabladen är utformade enligt de aktuella  GHS/CLP-reglerna samt eventuella bestämmelser som är specifika för den svenska marknaden.

Ekonomiskt
Du betalar bara för den tid översättningen tar. Och om du har flera SDB med liknande innehåll kan jobbet göras än mer ekonomiskt.                                                                                                                                                                 

Personlig service
I samband med översättning/klassificering kan det uppstå frågor om regler, ämnenas farlighet eller ofarlighet, onödig eller nödvändig information etc. Du får personlig service när det gäller dessa och andra frågor.     
                Copyright (c) 2015/16 Björn Johnsson